Yanlış düşünebilirsin,
yanlış anlayabilirsin,
yanlış yapabilirsin ama
yanlış hissedemezsin..!