Hassa Yöresinde kullanılan yerel türkçe kelimeler

A

Abbağa

Beyaz, ak

Acer, acar
Yeni
Acımık
Safra kesesi
Akrüt

Yaramaz kişi, yaramazlık yapan

Anarya
Arabanın geri geri gitmesi
Andaç

Ölmüş aile büyüklerinin hatırası sayılan insan veya eşya

B

Baran

Portakal ağaçlarının sırası fasulye tarlasında sulama hatları arasında kalan her bir bölüm. Yaklaşık 10 metreye 50 metre

Basdambak

Basamak

Bastık

Susamlı belben

Bayak

Az önce

Belben

İncirin teşte kaynatılarak elde edilen pestiline verilen ad

Belenmek

Toz toprak içinde yuvarlanmak

Belik

Saç örgüsü

Buymak

Aşırı üşümek

Ç

Çalmak

1. Bir şeyin üzerine bir şeyi sürmek, bulaştırmak. 2. Koku sürmek.

Çelet

Yerinde duramayan, hiperaktif

Çepel

1.Bulaşık 2.Leke

Çul

Kıl veya yünden yapılan yere serilen sergi

C

Carıs malamat etmek
Birinin suçunu, kusurunu açığa çıkararak utanacak duruma sokmak

D

Darbız
Toprağın nemli hali
Dulda
Kuytu, rüzgarsız, sakin

E

Elbiz
Evin tavan ve köşelerinde oluşan örümcek ağları

F

Fıncıtmak
Fırlatmak

Ğ

Ğ
Ğ Harfi

G

Galan
Bundan sonra, bundan böyle, artık
Ger

Çıkmayan leke. (Ceviz geri, nar geri)

Gidişmek

Kaşınmak

Gulasma

Çok iyi değil, idare eder

H

Halaka
Çevre, köy meydanı
Helgin

Kova

Hışı Çıkmak

Çok yorulmak

I

Ihmak
Dizlerini bükerek çökmek, oturmak (deve)

İ

İt Dirseği
Gözde çıkan bir tür yara, arpacık

K

Kahke
Nohut unundan yapılan halka şeklinde galeta.
Kalın

Evlendirilecek kız için erkek tarafının kız tarafına ödediği para, başlık

L

Lemermek
Nemlenmek

M

Mıh
Çivi

N

Nuz
Az ekşi, ekşimsi, mayhoş tat

O

Okuntu
Düğün davetiyesi yerine geçen hediye

Ö

Örme
Kıldan örülerek yapılan kalın ip

P

Pança

Elin ayasını aşağı çevirerek parmakları bir şeyin içine geçirerek kavrama, avuçlama

Pıtız Olmak

Çok sıkılmak, içi içine sığmamak

R

R
R Harfi

Ş

Şak

Bir bütünün yarısı

S

Salma

Düzeltilmiş kalas

T

Tabaka

Tütün taşıma, saklama aracı

Tablı

Doğru

Tahra

Odun kesme aleti

Ü

Üflük
Islık

U

Uluk

Çürük

V

Vıccırığı Çıkmak

Ezilmek, meyve ve sebzenin ezilmesi

Y

Yannık

Yayık

Yornuk Almak

Dinlenmek, mola

Z

Zıllımak
Oyun bozanlık etmek
Zumzuk

Yumruk