Sözcük Anlamı
Zumzuk

Yumruk

Zıllımak

Oyun bozanlık etmek

Yornuk Almak

Dinlenmek, mola

Yannık

Yayık

Vıccırığı Çıkmak

 Ezilmek, meyve ve sebzenin ezilmesi

Uluk

Çürük

Üflük

Islık

Tahra

Odun kesme aleti

Tablı

Doğru

Tabaka

Tütün taşıma, saklama aracı

Şimbil

Şimbil "Antakya kilesi" demektir. Tahıl ölçüsü birimidir.

Salma

Düzeltilmiş kalas

Şak

Bir bütünün yarısı

Pıtız olmak

Çok sıkılmak, içi içine sığmamak

Pança

Elin ayasını aşağı çevirerek parmakları bir şeyin içine geçirerek kavrama, avuçlama