Sözlük

Gidişmek

Kaşınmak

Ger

Çıkmayan leke. (Ceviz geri, nar geri)

Kısıkmak
  1. Zor ve çaresiz bir hȃle düşmek.
  2. Tuvalete sıkışmak.
Elbiz

Evin tavan ve köşelerinde oluşan örümcek ağları

Şak

Bir bütünün yarısı

Galan

Bundan sonra, bundan böyle, artık

Mayıl mayıl bakmak

Gözleri baygın baygın bir şeyler bekleyerek bakmak.

Yirik

Çok ince bir çizik hȃlinde derin yarık.

Hışı çıkmak

Çok yorulmak

Ede

Abi, kardeş

Sökün etmek

Birden hücuma geçmiş gibi hareket etmek.

Kalın

Evlendirilecek kız için erkek tarafının kız tarafına ödediği para, başlık

Gölük

Yük taşıyan at, beygir.

Yallandī gapıda ürmek

Nerede besleniyorsa oranın lehine konuşmak.

Pılıyı pırtıyı toplamak

Her şeyini alıp orayı terk etmek.